My title

Op zoek naar een psycholoog of orthopedagoog?

Praktijk Filius biedt onderzoek en behandeling binnen de generalistische basis GGZ (voorheen eerstelijnszorg genoemd). Inmiddels bestaat de praktijk uit de volgende drie orthopedagogen/psychologen: Fieke van Cuijck (NVO Orthopedagoog – Generalist), Caroline Rijnen (GZ – psycholoog) en Lindy van den Muijsenberg (GZ – psycholoog en seksuoloog).

In verband met de toenemende drukte werken we sinds kort samen met twee nieuwe collega’s: Wendy Colsters (NVO Orthopedagoog – Generalist i.o.) en Margriet Masteling (GZ – psycholoog en seksuoloog).

Wachttijden:

Oirschot, Caroline: aanmeldstop in Oirschot voor volwassenzorg!

Oirschot, Fieke: 6 weken (vakantie tot 12 aug)

Eindhoven, Lindy: 10 weken

Eindhoven, Margriet: 4 weken

IVM COVID19 HANTEREN WIJ DE VOLGENDE RICHTLIJNEN:

  • BENT U TE VROEG, DAN WACHT U BUITEN. WE GEBRUIKEN DE WACHTKAMER NU NIET.
  • GRAAG HANDEN WASSEN VOORDAT U KOMT.
  • BENT U VERKOUDEN OF HEEFT U ANDERE KLACHTEN, DAN VINDT HET CONSULT ALTIJD TELEFONISCH PLAATS.
  • WIJ HANTEREN EEN STRIKTE EINDTIJD VOOR UW CONSULT ZODAT MENSEN ELKAAR NIET KUNNEN TEGENKOMEN.

Kinderen

U kunt bij ons terecht voor behandeling van
psychische klachten en/of gedragsproblemen. Kindzorg vindt alleen plaats in Oirschot.

Volwassenen

Praktijk Filius biedt behandeling van psychische klachten bij volwassenen. Dit wordt vrijwel altijd vergoed door de zorgverzekering. Een verwijsbrief van de huisarts is dan nodig.

Verstandelijke beperking

Ook kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking zijn bij ons welkom!

Onderwerpen waar u aan kunt denken

Opvoedingsondersteuning, bij bijvoorbeeld problemen omtrent zindelijkheid
Slaapproblemen
Psychische problemen als depressie of angststoornissen
Ontwikkelingsstoornissen als ADHD en autisme
Sociaal-emotionele problemen zoals faalangst, omgang met anderen of negatief zelfbeeld
Gedragsproblemen zoals snel boos zijn, impulsiviteit, driftbuien
Ondersteuning in de rouwverwerking rondom overlijden van een familielid
Verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand en bijkomende problemen
Taxatiegesprek bij vermoeden van seksueel misbruik
Ondersteuning in de rouwverwerking rondom overlijden van een familielid
Traumabehandeling (EMDR)
Seksualiteitsproblemen (waaronder zelf grensoverschrijdend gedrag vertonen)

Bel of mail gerust wanneer u twijfelt! Dan bekijken we samen of u hier aan het juiste adres bent.

Binnen Praktijk Filius zijn we lid van beroepsverenigingen/ stichtingen LVVP, NvGZP, NVO, VEN, SKJ en van de overkoepelende coöperatie voor psychische kwaliteitszorg in Zuid-Oost Brabant, PsyZorg.

Wij voldoen aan de verplichting om per 1 januari 2017 ons kwaliteitsstatuut voor de GGZ openbaar te maken. Dit statuut is beschikbaar en inzichtelijk in alle vestigingen van praktijk Filius. Zie voor meer informatie www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

Klachten?

Door ons lidmaatschap van de verschillende beroepsverenigingen (zie ‘Over ons’) hebben we ons verbonden aan de officiële klachtenprocedures van die verenigingen. Maar richt u zich bij klachten eerst tot ons, dan doen we er in onderling overleg alles aan het naar tevredenheid op te lossen.

Klanttevredenheid

Wilt u Praktijk Filius beoordelen of kijken hoe anderen ons beoordelen, gebruik dan de volgende links.
Voor vestiging Eindhoven klik hier.
Voor vestiging Oirschot klik hier.