Aanmelden bij Praktijk Filius

Aanmelden bij Praktijk Filius kan door contact op te nemen met één van ons, door middel van het contactformulier op de website of door te bellen of mailen.

Na de aanmelding volgt een intakegesprek. Iedereen is uniek en ook geen vraag of probleem is hetzelfde. Daarom luisteren we in dit eerste gesprek goed naar wat de klachten en de verwachtingen zijn. We maken vervolgens samen een plan. Dit kan verschillende dingen inhouden, afhankelijk van wat er nodig is: onderzoek, ondersteunende gesprekken, praktische tips, uitleg of therapie.

Samenwerking

Wij stemmen onze behandeling af met de verwijzer. Vaak is dat de huisarts. Bij vragen of bijzonderheden in de behandeling laten wij u weten met wie we dit overleggen. Na afloop van de behandeling ontvangt de verwijzer een bondig eindverslag, mits u daar toestemming voor geeft.

Door ons lidmaatschap van PsyZorg zijn we verbonden aan de zorgstraat waarin huisartsen, praktijkondersteuners en psychologen nauw samenwerken en daarnaast verwijzen we zo nodig door naar professionals in de Specialistische GGZ. We zorgen in die gevallen zoveel mogelijk voor een “warme overdracht” met overleg en overdracht van het dossier als u dat wilt.

Informatie over psychische stoornissen of ontwikkelingsproblemen

Bent u op zoek naar meer informatie over waar de klachten van uzelf of uw kind vandaan kunnen komen? Of is er een diagnose gesteld waar u meer over wilt weten? Via onderstaande link komt u op de website van het Fonds Psychische Gezondheid, waar u brochures over allerhande psychische en ontwikkelingsstoornissen kunt vinden. Binnen Praktijk Filius staan we achter deze informatie, en maken we er gebruik van omdat het delen van kennis altijd leidt tot meer inzicht en betere behandelingen. Ook wanneer het lezen van deze informatie bij u leidt tot vragen over klachten van uzelf of uw kind, bent u bij ons van harte welkom voor een intakegesprek!

www.psychischegezondheid.nl/psychowijzer

Onderzoek

Soms is het nodig meer zicht te krijgen op wat er aan de hand is. Dan starten we met onderzoek. Afhankelijk van de vragen en ideeën over wat er speelt, kan dit inhouden dat er gesprekken, vragenlijsten, observaties en/of testen plaatsvinden. Dit kan gebeuren in de praktijkruimte, op school of thuis. Ook gaan we zo nodig in gesprek met andere betrokken deskundigen. Of schakelen we anderen disciplines in om mee te kijken, zoals een logopedist of haptotherapeut. Naar aanleiding hiervan leggen wij duidelijk uit wat de uitkomsten zijn en formuleren we een helder advies.

In bepaalde gevallen is er een specifieke vraag naar alleen een intelligentietest. Bijvoorbeeld om daarmee in aanmerking te komen voor zorg. Ook dit is mogelijk bij ons, al wordt een dergelijke test meestal niet vergoed door de verzekering.

Behandeling

Vaak kunnen psychische klachten vanzelf overgaan of verminderen door steun van de omgeving, werk, school etc. Maar als dat niet gebeurt, kan therapie of begeleiding helpen. Bij Praktijk Filius zijn we geschoold in verschillende vormen van therapie en begeleiding. Zie ook de sectie ‘Wie zijn wij?’ om per persoon te zien wat we bieden.

Methoden van therapie en begeleiding waar u onder andere aan kunt denken, zijn:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Specifiek behandelprotocol (zoals EMDR bij trauma)
  • Ouderbegeleiding
  • Oplossingsgerichte gesprekstherapie
  • Videohometraining
  • Mediërende behandeling

Ook werken wij met e-health programma’s vanuit ‘Minddistrict’. Hiermee bieden we verschillende modules voor zowel basiszorg als cognitieve gedragstherapie en activerende/steunende therapie, gericht op uiteenlopende problemen.

De behandeling kan plaatsvinden bij ons in de praktijkruimte (Eindhoven of Oirschot), thuis of bijvoorbeeld op school.

De behandeleffecten bij volwassenen worden bij ons structureel gemonitord (ook wel ROM-men genoemd). Uiteraard doen we dat door in de sessies aan u te vragen hoe het gaat en regelmatig te evalueren of we op de goede weg zitten, maar een ander hulpmiddel daarbij is ook dat voorafgaand aan de behandeling, in het midden van de behandeling en bij afsluiting een digitale vragenlijst wordt afgenomen die gaat over de klachten. Zo kunnen we ook in objectieve cijfers zien of de behandeling de goede kant op gaat’.

AVG (privacywet)

Hier vindt u het privacystatement van Praktijk Filius.