Wanneer rouwverwerking?

Wanneer je een dierbaar persoon verliest, kost het tijd om hier mee om te leren gaan. Rouwverwerking gebeurt bij ieder persoon op een eigen manier. Er zijn deskundigen die verschillende fasen in de rouwverwerking beschrijven. Deze fasen hebben echter geen vaste volgorde met duidelijk begin en eind. Daarom spreken wij meer van rouwtaken.
Taak 1: Het aanvaarden van het verlies
Taak 2: Het voelen van de pijn die het gevolg is van het verlies
Taak 3: Het aanpassen aan een leven en een situatie waar de overleden dierbare geen deel meer van uitmaakt
Taak 4: De overledene emotioneel een plek geven en verder leven zonder de overledene
Soms kan het rouwproces geholpen worden door extra ondersteuning te bieden bij deze taken. Een voorbeeld hierbij is het gebruik van het therapeutische bordspel ‘alle sterren van de hemel’.

Rouwverwerking