Behandeling

Iedereen voelt zich weleens rot, of heeft het weleens een tijdje moeilijk. Dat hoort bij het leven en niet voor alle problemen hoeft u naar de psycholoog.

Vaak helpt het ook om te praten met iemand uit uw omgeving, met een maatschappelijk werker of coach. En soms ook gewoon om u te focussen op de positieve dingen, en meer rust of juist zinvolle activiteiten te plannen in uw dag.

Ook zijn er veel mogelijkheden voor zelfhulp, zoals met verschillende zelfhulpboeken over allerhande emotionele onderwerpen.

Kijk ook eens op www.wijzijnmind.nl. Hier vindt u uitleg over verschillende problemen, waar ze vandaan komen en wat eraan te doen is.

Sommige klachten gaan niet vanzelf over, omdat ze ernstig zijn, of een complex geheel vormen met andere problemen in uw leven. Dan is psychologische hulp zinvol om samen de knoop te ontwarren.

U kunt denken aan de volgende problemen:

 • Stemmingsklachten en depressie
 • Angstklachten, zoals faalangst, of overmatig piekeren
 • Slaapproblemen
 • Problemen met stress en burn-out
 • Problemen in sociale relaties en met zelfbeeld
 • Problemen met emotieregulatie zoals snel boos zijn en impulsiviteit
 • Posttraumatische stressstoornis na het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen

Aanmelden bij Praktijk Filius

Aanmelden bij Praktijk Filius kan door contact op te nemen met één van ons, door middel van het contactformulier op de website of door te bellen of mailen.

Na de aanmelding volgt een intakegesprek. Iedereen is uniek en ook geen vraag of probleem is hetzelfde. Daarom luisteren we in dit eerste gesprek goed naar wat de klachten en de verwachtingen zijn.

We maken vervolgens samen een plan. Dit kan verschillende dingen inhouden, afhankelijk van wat er nodig is: ondersteunende gesprekken, behandeling, praktische tips of uitleg.

Voorkeur locatie

Welke behandelvormen?

Praktijk Filius werkt met verschillende behandelmethodieken. In de intake bespreken we samen uw klachten en welke behandelmethode daarbij het beste past.

Wij gebruiken:

 •  Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Acceptance and Commitment Therapie (ACT)
 • EMDR
 • Schematherapie
 • Oplossingsgerichte gesprekstherapie
 • Schrijftherapie
 • Mindfulnessoefeningen en meditatie
 • Beeldende technieken zoals Yucel en opstellingen.

Samenwerkingen, doorverwijzing en crisis

Wanneer u meerdere hulpverleners heeft, bespreken we in de intake wie er betrokken moet worden en hebben we voorkeur korte lijntjes met anderen om u zo goed mogelijk te helpen. Bij vragen of bijzonderheden in de behandeling laten wij u weten met wie we dit overleggen, meestal is dit de huisarts/verwijzer. Uiteraard doen we niets zonder uw toestemming. Na afloop van de behandeling ontvangt de verwijzer een bondig eindverslag, mits u daar toestemming voor geeft.

Door ons lidmaatschap van de coöperatie PsyZorg Zuid-OostBrabant hebben we contacten met andere psychologen en praktijken in de regio en krijgen we up-to-date informatie over veranderingen in de zorg.

Wanneer uw behandelaar door ziekte of vakantie afwezig is, wordt dat altijd tijdig met u besproken en zo nodig een plan gemaakt over wat u kunt doen. Onderdeel hiervan kan zijn dat de andere collega’s van de praktijk beschikbaar zijn voor vragen die niet kunnen wachten tot terugkeer van uw behandelaar.

Wanneer blijkt dat wij u onvoldoende kunnen helpen, melden we dit tijdig en verwijzen we zo nodig door naar professionals in de Specialistische GGZ. We zorgen in die gevallen zoveel mogelijk voor een “warme overdracht” met overleg en overdracht van het dossier als u dat wilt.

 Aangezien Praktijk Filius in de Generalistische BasisGGZ werkt, hebben wij geen mogelijkheden voor crisiszorg. Wanneer zich in de looptijd van de behandeling onverhoopt een crisissituatie voordoet, wordt in de eerste plaats verwezen naar de eigen huisarts of huisartsenpost. Uiteraard kunnen we als behandelaars vanuit Praktijk Filius meedenken over de te nemen vervolgstappen.

Wij voldoen aan de verplichting om per 1 januari 2017 ons kwaliteitsstatuut voor de GGZ openbaar te maken. Dit statuut is beschikbaar en inzichtelijk in alle vestigingen van Praktijk Filius. Zie voor meer informatie www.ggzkwaliteitsstatuut.nl