E-health

Praktijk Filius vindt het belangrijk om behandelingen aan te bieden die effectief, kortdurend en praktisch toepasbaar zijn binnen het dagelijks leven. Daarom maken we uiteraard ook gebruik van E-health.

 

‘E-health’ betekent ‘gezondheidszorg via internet’. Dat wil zeggen dat we gebruik maken van digitale programma’s waarmee u thuis, los van de afspraken in de praktijk, zelf aan de slag kunt.

Wij gebruiken hiervoor het gecertificeerde programma ‘Minddistrict’. U kunt hier informatie nalezen en opdrachten en tips thuis uitvoeren. U kunt ook in een veilige omgeving berichten uitwisselen met de behandelaar en de voortgang bijhouden met vragenlijsten en dagboeken.

E-health kan zo worden ingezet als aanvulling op afspraken in de praktijk. Maar voor bepaalde klachten kan het ook worden ingezet als zelfstandig behandeltraject. Daarvoor is nu geen wachtlijst, dus het betekent dat u meteen na aanmelding kunt starten! GZ-psycholoog Marielle Maat begeleidt dit en doet met u een uitgebreide telefonische intake over uw doelen en afspraken. Zij geeft feedback op de opdrachten in het programma en stelt verdiepende vragen, u kunt berichten uitwisselen en er worden telefonische evaluaties ingepland. Zo volgt u een volwaardige behandeling, maar binnen uw eigen tijd en omgeving!

Na afloop van dit traject wordt geëvalueerd over wat het resultaat, en de volgende stap is. Dat kan zijn dat de doelen behaald zijn, maar een andere optie is vervolgbehandeling in onze praktijk (waarvoor dan een deel van de wachttijd al is overbrugd), of gerichte verwijzing naar bijvoorbeeld Specialistische GGZ.

 

 Wilt u meer informatie over het aanbod, en of dat bij uw klachten mogelijk is?