Seksuologie

Seksuologische behandeling

De vragen en problemen waar een seksuoloog zich mee bezig houdt, zijn heel verschillend. Het kan bijvoorbeeld gaan om erectieproblemen, vaginisme, orgasmeproblemen, pijn bij het vrijen of geen zin meer hebben om te vrijen. Maar ook om vragen in verband met uw seksuele voorkeur, moeite met communicatie over seks, of veranderingen in seksualiteit door ziekte of een beperking.

Seksuologische behandeling voor mensen met een verstandelijke beperking

Een gezonde seksuele ontwikkeling is belangrijk. Voor mensen met een verstandelijke beperking kan seksualiteit ingewikkeld zijn.

Mensen met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaar. Ook als het gaat om seksualiteit. Een seksuoloog begeleidt jongeren en volwassenen bij het ontwikkelen van een gezonde seksualiteitsbeleving. Dat vraagt om een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties. Ook gaat het bij seksualiteitsbeleving om het kunnen aangaan van plezierige en veilige seksuele ervaringen, zonder dwang, discriminatie of geweld.

Seksuologische problemen kunnen allerlei oorzaken hebben.

Ze kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van psychische problemen of van te weinig kennis en kunde. Ook kan het gaan om genderproblematiek of een seksuele stoornis. Een seksuologische behandeling bestaat meestal uit een aantal gesprekken. Er wordt bekeken welke factoren het probleem in stand houden. Daarmee gaan we concreet en oplossingsgericht aan de slag in samenwerking met betrokkenen (partner, familie, behandelaar, begeleider). We helpen u om weer positieve ervaringen op te doen.

 Wanneer problemen in de relatie onderdeel van het probleem zijn, kan relatietherapie zinvol zijn. Hiervoor werken wij graag samen met systeemtherapeut Faike van Brakel. Zie voor meer informatie https://www.faikevanbrakel.nl/

Behandelingen van seksuologische problemen worden meestal helaas niet vergoed vanuit de basisverzekering, zie ook Tarieven en Vergoedingen.