Tarieven

Geestelijke gezondheidszorg wordt vanaf 2022 vergoed vanuit het Zorgprestatiemodel.

Dat betekent dat verzekeraars waar wij een contract mee hebben, maandelijks het tarief voor de besteedde tijd aan ons betalen. Bij vergoeding wordt altijd eerst uw eigen risico aangesproken, en ook dat doet de verzekeraar doorgaans per maand. Dus als dat op het moment van behandeling nog niet gebruikt is, kost de behandeling u uw eigen risico. In Nederland is het minimale eigen risico 385 euro, u kunt dat zelf ook vrijwillig verhoogd hebben.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijsbrief van de huisarts nodig.

 Praktijk Filius heeft contracten met alle verzekeraars behalve Menzis. Wanneer u bent verzekerd bij Menzis of één van de onderliggende merken, betekent dat dat u onze factuur zelf betaalt. We hanteren hierbij de landelijk vastgestelde NZA-tarieven.

U kunt deze wel zelf indienen bij Menzis waarna deze alsnog deels (meestal rond de 75%) vergoed zal worden.

Stoornissen en problemen die niet vergoed worden

Niet elke behandeling en stoornis valt binnen het pakket van de basisverzekering. Ook als we een contract met uw verzekeraar hebben, kan de behandeling van deze problemen dus niet vergoed worden. Stoornissen die niet worden vergoed, zijn:

  • Aanpassingsstoornissen, burn-out en andere stressgerelateerde stoornissen
  • Specifieke fobie (zoals angst voor spinnen, onweer of naalden)
  • Seksuologische disfuncties, met uitzondering van genderdysforie.
  • Relatieproblematiek
  • Klachten die niet passen binnen de kenmerken van een DSM-classificatie.

Voor deze behandelingen betaalt u zelf. Het tarief is het standaard NzA tarief voor onvergoede zorg, te weten 131,82 euro, voor een gesprek van drie kwartier plus een kwartier voorbereiding/verslaglegging.

Intelligentietest

Wanneer diagnostiek plaatsvindt in het kader van een behandelvraag, wordt ook diagnostiek vergoed binnen het Zorgprestatiemodel. Wanneer dit niet het geval is en er een intelligentietest nodig is voor bijvoorbeeld een indicatie, om toegang te krijgen tot zorg of omdat er inhoudelijke vragen over uw intelligentie zijn, kunt u ook los van de verzekering een intelligentietest laten uitvoeren. Dit kost 710 euro.

Niet tijdig afmelden

We nemen aan dat u op alle afspraken verschijnt. Mocht dit door overmacht niet kunnen, dan kunt u altijd maximaal 24u van tevoren telefonisch of per mail afmelden. Wanneer u zich te laat of niet afmeldt, wordt er 45 euro bij uzelf in rekening gebracht. De verzekering betaalt dit niet.